Food Standards Agency

Menu

You are here:

  1. Homepage
  2. FSA in Wales
  3. About FSA in Wales
  4. Cymru
  5. Diwydiant a busnes

Access tools

FSA in Wales

Switch to English

Diwydiant a busnes

vegetables on shop shelves

P'un a ydych chi'n berchennog caffi neu fwyty, yn ffermwr neu'n gigydd, mae'r adran hon yn cynnwys cyngor a chanllawiau ar gyfer cynhyrchu bwyd yn ddiogel.

Mae'r Asiantaeth yn ymwneud â'r diwydiant bwyd cyfan - o ffermio, cynhyrchu a dosbarthu bwyd, i fanwerthu ac arlwyo. Mae'r Asiantaeth yn gweithredu ar hylendid bwyd ym mhob cam o'r gadwyn, gan ddarparu gwybodaeth a chanllawiau ar arferion gorau a gofynion cyfreithiol.

Rhagor yn yr adran hon

FSA in Wales

Change Text Only Settings

Graphic version of this page